Gerçek Mehdi'yi Gizleyen Sahte Mehdi Adnan Oktar

Adnan Oktar bildiğiniz üzere Mehdi olduğunu net söylemese de Mehdiliği kendisinden başkasına yakıştırmamaktedir. Bunun için kendisinden başkasının Mehdi bilinmemesi için olağanüstü bir gayret içindedir. Söz konusu Gerçek Mehdi bile olsa bunu gizlemekten çekinmemektedir.

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bO_aAlegRNI

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tCS5JDh2IGU&feature=related

 

 

 

 

 

Gelelim bu sahtekarın kendini Mehdi gösterebilmek için giriştiği acayip komik kılıklara :

 

1- Şuayb bin Salih Temimi orta boylu, esmer, hafif sakallı olup, elbiseleri beyaz ve bayrakları siyah olan dört bin askerle çıkar. Bunlar Mehdi’nin önünde olurlar ve karşılarına çıkan herkesi hezimete uğratırlar.” (İmam-ı Suyûtî)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hadisi bazı yerlerden keserek ve parantezler açarak Şuayb Bin Salilh'in Mehdi olduğunu göstermeye çalışıyor, bakın nasıl ;

 

(HZ MEHDİ (AS)) ORTA BOYLU, ESMER, MECZUM (HAFİF SAKALLI), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI UZUN OLAN; BENİ TEMİM'DEN BİR ADAM Kİ, ONA ŞUAYB BİN SALİH DENİLİR. BEYAZ ELBİSELİ, SİYAH SANCAKLI 4000 KİŞİNİN KUMANDANIDIR ...**.(Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

  

 

 

http://www.hazretimehdi.com/makale.php?id=21221

 

 

 

 

 

ama buna uyması için seyrek hafif sakallı olması mümkün görünmüyor bunun için yanlardan tıraş yaparak sakalını inceltiyor sahte Mehdimiz.

 

 

 

 

 

 

 

Tuhaf olanı esmer olarak bahsedilen Mehdi'nin komutanı Şuayb Bin Salih'i kendine yorumluyor.

 

 

 

 

 

2- Rasûlullah Mehdiyi anlattırken, dilinde pelteklik olacağını ve kelimeyi telaffuz ona zor geldiğinde sağ elini sol uyluğuna vuracağını söyledi.(İmam-ı Süyûti)

http://www.youtube.com/watch?v=bquaZbzLuXU

 

 

 

 

 

bakın bu hadisi nasıl çarpıtmış ;

--------------

“Hz. Mehdi (a.s.)'nin konuşurken elini de kullanacağı; konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri” haber verilmiştir:

 

Hz. Mehdi (a.s.)'nin dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR.

 

 

 

 

http://www.hazretimehdi.com/makale.php?id=12537

 

----------------

Elini uyluğuna ( üst bacak) vuran Mehdi'yi elini kullanarak konuşur diyor..Mehdi'nin konuşmakta zorlandığı için bunu yaptığını anlamamazlıktan geliyor, dili peltek olan Mehdi için yavaş ve ağır konuşur diye değiştirerek kendi yavaş konuşmasına işaret ediyor.

 

3- Televizyon kanalında Peygamberimizin hadislerini anlatırken şunları söylüyor "Orta boyludur diyor, bütün vücudunun boydan boya geniş olduğunu söylüyor, alnı genişti diyor Peygamberimiz (sav). Göğüsleri geniştir diyor, karnı geniştir, uyrukları da geniştir diyor."

 

http://tr.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/1/Product/12588/MEHDILIK_NEDIR_VE_HZ._MEHDI_NIN_FIZIKSEL_OZELLIKLERI_NELERDIR

 

 

 

 

 

 

 

Peki karnı geniş uylukları uzun olarak bilinen Mehdi (a.s.)

 

 

 

 

 

 

 

kendisi ayarında orta boylumudur ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değil. Onun için aktörümüz büyümüş göbeğini insanlara geniş karınlı olarak göstermeye çalışıyor.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Mehdi sanki Beni İsrail'den bir şahıstır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)

Hz. Mehdi'nin rengi arabidir. (Kıyamet Alametleri, s. 163/El - Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

 

 

 

 

Rengi arab rengidir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

 

 

Peygamberimiz Mehdi'nin beni İsraile benzeyeceğini söyler. Peki hiç düşündünüz mü hangi tür İsrailoğullarına benzer ? Peygamberimiz işte üstte verdiğim hadiste "rengi arabidir" der. Yani arabi renkteki İsrailoğullarına benzer.

  

 

 

 

 

 

Ama bizim aktörümüz bu durumdan rahatsızdır, arap rengi beyaza çalan kırmızı renktir diye tutturur. Ama herkes biliyorki arabi renk esmerdir.

 

 

 

 

 

5- (Hz. Mehdi (a.s.)) uzun ömürlü ve genç yüzlüdür. Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür ve bir işareti de Allah'ın emri gelinceye kadar yaşlanmayacağıdır. (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, cilt 2, s. 284)

 

bu hadis metnini kendi sitesinde verilmiştir ama aktörümüz Allah (c.c.) 'nun kendi rahmeti ve işaretiyle genç görünümlü yapacağı Mehdi'yi kendisi beyazlaşmış saç ve sakalları boyayarak, gençleştirme operasyonu yapıp bize sunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Mehdi'nin heybetliliğiyle ilgili aşağıdaki hadis örneklerini veriyor ama kendisi uymuyor !

 

Cismi, İsrail bünyesi gibidir. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

O açık (geniş) alınlı... heybetli bir şahıstır. (İkdüd dürer)Hz. Mehdi’nin bedeni İsraili’dir. Hz. Mehdi, sanki Beni İsrail ricalindendir. (Beni İsrail vücut yapısı geniş ve heybetlidir) (İbn Hacer El Mekki)

 

Bu hadislere uymayan sahte Mehdimiz tv.lerde sunucu spikerlere ve halka kendini heybetli gösterebilmenin çabasıyla oturduğu koltukta devamlı şekilde iyice geriye yaslanır ve acaip bir şekilde rahat poziyona girer. Uzun boyluluğun tersine böyle de heybetli görünebileceğine vurgu yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürürken elleri devamlı cepte, böylece karizmatik durmuş oluyor ya da heybetli.

 

 

 

 

 

 

Yalnız unuttuğu birşey var. Mehdi'de Peygamberimizin (s.a.v.) ahlakıyla benzerliği olması gerekir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) hiçbir zaman böyle bir görüntü içine girmemiştir.

 

 

Kayle binti Mahreme (ra) anlatıyor

"Resulullah (sav)’i sonsuz bir mahviyet (alçak gönüllülük, tevazu) ve tevazu içinde otururken görünce, heybetinden vücudum titremeye başladı.", demektedir (Ebû Dâvud, Edeb, 22)

Bu tarz, Peygamber Efendimiz'in çokça yaptığı, hatta Kâdî İyâz'a göre bağdaş kurarak oturmaktan daha çok tercih ettiği bir oturuştur.

Şerîd bin Süveyd - radıyallâhu anh- şöyle anlatıyor:“Bir gün sol elimi arkaya atmış ve elimin ayasına dayanmış otururken, Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- yanıma geldi ve:–" Allâh'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun?" buyurdu” (Ebû Dâvûd, Edeb, 24)

Adnan Oktar Mehdi olmak istediği için bazen böyle bilmeden Peygamberimizin (s.a.v.) aksine bir tavır sergilemektedir.

 

 

 

 

Oysa Mehdi'nin durumu hakkında şöyle bir hadis vardır.

 

 

Hz. Mehdi (as) ALLAH'IN KARŞISINDA, ALLAH'IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hz. Mehdi (as), ALLAH'IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) VE HUŞU EDENDİR. Allah ve yüceliği O'nun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 280 ve 300)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7- “O genç bir adamdır. Orta boyludur. Güzel yüzlüdür. Saçları, omuzlarının üzerine doğru sarkar. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır.” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

 

 

 

 

“O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

 

 

 

 

 

 

 

 

Genç bir adam vurgulanmaktatır. Ve bundan da anlaşılacağı gibi Mehdi gençken saçlarını uzatmış olması gerekiyor. Ama H.z. Mehdi, Mehdiliği bilinsin diye devamlı saçını uzun tutup herkes bilsin istemez..

 

 

Adnan Oktar'da böyle bir mütevazilik göremezsiniz. Daha önceleri elinden geldiğince saçlarını H.z.İsa (a.s.)'a benzetmeye çalışmıştır. Çünkü H.z. Mehdi'nin H.z.İsa (a.s.)'a  benzeyeceği ile ilgili hadis vardır ve bunun için mesaj vermesi gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oysa saçın değil simanın benzeyeceği söyleniyor hadiste

 

 

 

 

 

 

Şimdi son günlerde saçlarını dalgalı yapmıştır. Nedeni H.z.Mehdi'nin diğer bazı alametleri. Ve saçını,sakalını siyaha boyamış, genç görünüme bürünmüştür. O yüzden genç gözüküyorsa saçlarınında uzun olması gerekiyor hadise uygun olması için.

 

8- "Mehdi'nin zuhur zamanı gelince Allah Teala onun kılıç ve bayrağını konuşturur ve onlar da "Ey Allah'ın dostu, kalk ve Allah'ın düşmanlarını öldür." derler. (Kıyamet Alametleri, sayfa 164)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz.İmam Rıza(A.s) buyurmuştur;

"Hiçbir kimsenin, O'nun boynunda biati olmadığı için kılıçla kıyam edecektir." (Kemaluddin, c.2, bab.44, h.4,s.232

 

 

 

 

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm şöyle buyurmuştur:

"BİZİM KAİM'İMİZ (HZ. MEHDİ (AS)) İLE ALLAH'IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR : .... Muhammed (sav) ile de kılıçla kıyam etmesinde benzerliği vardır." (Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

 

bir üstteki hadisi sahte Mehdimiz parantez içine alarak kendince şöyle tevil etmiş :

 

 

 

 

 

Muhammed (sav) ile de kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberimiz (sav)'in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Hz. Mehdi (as)'ın yanında olmasıyla), benzerliği vardır." (Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

 

 

 

 

 

ama daha üstteki hadislerde açıkça cihad edeceği vurgulanıyor. Mesela burda da :

 

 

 

 

 

 

Mehdi benim ıtretimden bir adamdır. Benim vahy üzerine çarpıştığım gibi o da benim sünnetim üzere çarpışacaktır. (Naim b. Hammad)

 

 

 

Ehl-i Beyt’in hadislerinden de İmam-ı Ahirzaman (r.a.) ve taraftarları savaş ve cihad vasıtasıyla küfür ve maddeciliğe galip olacak ve savaş gücüyle zulüm ve dinsizlik taraftarlarını yenmektedir. Bu hususta bir çok hadis vardır. Örneğin:

 

İmam Muhammed Bakır (r.a.) şöyle buyurmuştur: "Hz. Mehdi (a.s) de ceddi Muhammed gibi kılıçla kıyam edecek, Allah ve Resulünün düşmanlarını katledecektir; kılıç ve korkuyla galib gelecek ve ordusunun hiç bir ferdi yenik düşmeyecektir". (Bihar-ul Envar, c.51, s.218.)

 

Beşir şöyle der: Ebu Cafer’e (r.a.) şöyle bir soru sordum: İnsanlar diyorlar ki Mehdi kıyam edince işler kendiliğinden düzelecek ve bir damla kan dökülmeyecektir. Bu denilenler doğru mudur?" İmam (r.a.) şöyle buyurdular: "Allah’a andolsun ki bu doğru değildir. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı Hz. Resulullah (s.a.v.) için gerçekleşirdi. Halbuki Hz. Resulullah’ın (s.a.v.) savaş meydanlarında dişleri kanadı ve mübarek alnı yarıldı. Allah’a andolsun savaş meydanlarında ter ve kanlar dökülmedikçe Sahib-ul Emr’in kıyamı başarıya ulaşmaz." (Bihar, c.52, s.358.)

 

 

 

 

 

 

Anlaşıldığı gibi Hz. Mehdi’nin (a.s) zaferi sadece ilahi yardım ve gaybi güçle değildir. Mucizevî bir şekilde zahiri güçten istifade etmeksizin ıslah hareketlerini başlatmak istememektedir. İlahi yardımların yanısıra ordu ve silah gücünden de istifade edecektir. (ilim, teknoloji ve korkunç savaş silahlarının ilginç gelişimini de gözönünde bulundurunuz.)

 

 

 

Adnan Oktar maddi cihadı manevi cihad diye nitelendiriyor ama yine de Peygamberimiz (s.a.v.)' i manevi dediği şekliyle de örnek aldığı söylenemez.

Kemalisttir ve Gerçek Atatürkçülük deyimiyle dindar kesime M. Kamâl'i gerçeğinden saptırarak benimsetmeye çalışmaktadır. Türk-İslam Birliğini kurmayı amaçladığını, Atatürk milliyetçliğinin de böyle olduğunu (ki onun milliyetçiliği aslında dinsizlik aşılatmak için bir araçtı) ve onun benimsediği sistemle Mehdiliğin bu yönde uygulanabileceğini söylüyor

-haşa-.

 

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/38948/MUSTAFA_KEMAL_ATATURK_MUSLUMAN_DEVLETLERE_VE_TURK_ISLAM_BIRLIGI_NIN_KURULMASINA_COK_ONEM_VERMIS_VE_BU_BIRLIGIN_KURULMASI_ICIN_ONEMLI_GIRISIMLERDE_BULUNMUSTUR_

 

Kur'andaki İslam Birliği emrinin önüne de bir ırka bağlılığı (Türk-İslam Birliği) katıyor. Ama Kur'an'da bir ırka bağlılıkla İslam Birliği emri olmadığı zaten bellidir ! Bu düşüncesiyle din üzerinden ırkçılık yapmaktadır !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Aban bin Tağlib der ki: İmam Cafer-i Sadık a.s.nin şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (a.s.)) görür gibiyim, Necef’in arkasında Resulullah’ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resullah’ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtecek , iki gözünün arası parlayan siyah-beyaz bir ata binecek. her memlekette olanlar, onun kendileri ile birlikte memleketlerinde olduğunu görecek...

(İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, sf. 94)

 

Adanan Oktar, İmam Cafer'in gözleri önüne gelen bu durumu bakın nasıl yorumlamış :

-------

 

 

 

 

 

 

 

Hz. Ali’nin torunlarından olan İmam Cafer-i Sadık (a.s.) Peygamberimiz (s.a.v.)’den aktardığı bir hadiste ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili olarak onun Peygamberimiz (s.a.v.) gibi beyaz, temiz ve parlak elbiseler giyeceği bildirilmiştir. Burada cennet ipeğinden kasıt temiz ve parlak görünüşlü olmasıdır. Cennet ipeğinden ifadesinin kullanılma nedeni Hz. Mehdi (a.s.)’daki nuraniyet ve temizliği vurgulamak içindir. Yoksa cennet ipeği cennete özgü bir kumaştır. Ayrıca bu hadiste de Hz. Mehdi (a.s.)’ın bedeninin aynı Peygamberimiz (s.a.v.) gibi geniş ve heybetli olacağına dikkat çekilmiştir.

 

http://www.harunyahya.org/tr.m_yeni_bilgiler_list.php?pg=8&order=dateDesc

 

--------

 

 

 

 

Yani parlak olacak ve çok kaliteli, lüks; batı medeniyetinden örnek olmasında bir sakınca yok kendisine göre ! Bir de Mehdi'nin bulunacağı, harbedeceği yer Irak'ın Necef şehrini atlamış sahte Mehdimiz ! Gözlemlediğimiz kadarıyla sahte Mehdimiz, Mehdi bilinmesi için böyle giyinmektedir.

 

 

 

 

 

 

Ama Mehdi'nin giyinişi ile ilgili atladığı ve imkarı mümkün olmayan hadisler var :

 

Dedilerki O gün inananların imamı kimdir YaResulullah? O (S.A.V:) Buyurduki ;''Evlatlarımdan 40 yaşında ki Mehdidir! Sırtında kutvani iki abası vardır,Dağları ezer geçer,dağlarda yol bulur''

(Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir adam ‘Ya Resulellah o gün insanların imamı kimdir?’ dedi. Buyurdu ki: ‘Evlâdımdan kırk yaşındaki Mehdi’dir.’ Yüzü parlayan yıldız gibi, yanağında siyah bir ben vardır, üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavrı beni İsrail ricaline benzer. Hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini feth eder.” (İmam-ı Suyûtî)

 

 

 

 

"Üzerinde kutvanî bir aba bulunur. Tavırları İsrailoğulları'nın erkeklerine benzer." (İmam-ı Süyûtî)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10- Türk İslam Birliği düşüncesiyle yaşanan gerçekleri görmezden gelip, hadislere ve Kur'an ayetlerine gözlerini kapatıyor.

  

 

 

 

 

http://www.turkislambirligi.com/index.php

 

 

 

 

Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

 

 

*Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.

sözünü sitelerinde keserek vermişti ve videolarında da değinmekten kaçınmıştı.   

 

 

 

http://www.hazretiisagelecek.com/signs/signs004.html

 

 

http://www.vidyotup.com/video/143797/AFGAN%C4%B0STAN-%C4%B0%C5%9EGAL-ED%C4%B0LD%C4%B0--MEHD%C4%B0N%C4%B0N-%C3%87IKI%C5%9E-ALAMET%C4%B0

 

 

 

 

Şu anda herkes bu konuda bilgi sahibi olunca sitelerinde bu eksikliği düzeltme yoluna gitmiştir. Yine de Türk-İslam Birliği fikrinden vazgeçmemiştir.

 

  

"Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu', Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir." (MÂİDE SURESİ - 54)

 

 

Son İslam Sancaktarlığı görevini unutmayalımki türk halkı yapmıştı ve Halifelik dine saldırılar açıkça Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından yapılmıştı. Bu ayeteki uyarıya mâsadak olduğu kesinlik kazanmıştır. Daha önceleri diğer kavimler gibi türk kavmide ayetin başındaki uyarıdan sonraki övülen toluluğun iyi bir örneği olmuş olsa da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İslam Sancağını elinden irtidatla düşürmüştür. Halifeliğe kendisi son vermiş ve dine en büyük saldırıları kendileri yapmıştır.

 

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin kitaplarını proğram edindiğini söylen Adnan Oktar , Said Nursi'nin şu sözlerini görmezden geliyor.

 

İşte ey ehl-i Kur'an olan şu vatanın evlâdları! Altıyüz sene değil, belki Abbasîler zamanından beri bin senedir Kur'an-ı Hakîm'in bayraktarı olarak, bütün cihana karşı meydan okuyup, Kur'anı ilân etmişsiniz. Milliyetinizi, Kur'ana ve İslâmiyete kal'a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müdhiş tehacümatı def'ettiniz, tâ

 

 

 

 

يَاْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُوءْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

 

âyetine güzel bir mâsadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve firenk-meşreb münafıkların desiselerine uyup, şu âyetin evvelindeki hitaba mâsadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız!

(Mektubat - 324)

 

masadak : sâdık, olduğu gibi, muvâfıktır, mutâbıktır, tıpkısı" gibi mânâlara gelir. Mânânın fertlerine de mâsadak denilebilir.

 

 

 

 

 

Adnan Oktar, Said Nursi'nin Fransız İhtilali'nin getirdiği bozuklukları, sapkınlıklıları görüp bu milleti gelecekle ilgili taşıdığı ciddi kaygıları dolayısıyla uyarmasını görmezden gelmektedir. Çünkü bildiğimiz gibi Adnan Oktar son derece Kemalisttir. Türk-İslam Birliği fikrini taşıyarak İslam'ın bunun aksine milliyetçiliğe sıfır toleransla baktığını, hatta yerdiğini unutmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.v.)hiçbir zaman arap milliyetçiliğini taşıyacak en ufak bir fikirle ortaya çıkmamış aksine arap ve ara olmayan milliyetçilikleri yermiş hiçbir üstünlüğünün olmadığını vurgulamıştır. İslam evrensel bir dindir bir ırka bağlılığı söz konusu değildir.

  

Ahirzaman'ın son İmamı da; ırkçılık, mezhepçilik, hizipçilik, dünyapereslik v.s. gibi İslam ümmeti içinde ihtilafa sebebiyet vererek dağılmasına yol açan bu gibi şeylere sıfır tolerans tanıyarak yeniden toplaması beklenmektedir.

--------

 

Amerikalılar, başıma tam yirmibeş milyon dolar fiyat veriyorlarmış.Burada ki müslümanlar için değil 25 milyon dolar, dünyayı versen yine kimse ihanet etmeyecektir. Çünkü davamız boş bir tehevvür,fahirlenme sevdası, kavmiyetçilik yahut makam, mal kavgası değildir. Biz nefislerimizi, canlarımızı, aile ve efradımızı, mallarımızı Allah' a cennet karşılığı satmak isteyen kullarız. Şimdi gelin beni teslim alın..Ölümüm yaşamımdan daha büyük korku verecek,cesedim, dirimden daha kıymetli olacak...Kafirler ve zalimler olacakları tahmin dahi edemeyecekler...Allahu a'lem bissevab...

 

 

 

 

 

http://groups.yahoo.com/group/islamicdialogue/message/4207

 

 

 

 

---------

 

 

 

 

 

 

 

11- Mehdi bendendir... Açık alınlıdır. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

 

Bu hadise göre alnının açık olduğunu söylüyor.

 

 

Oysa alın genişliği kaşlarla saçın arasındaki genişliktir, kellik değildir.

 

 

 

Peygamberimiz (s.a.v.) hakkında da alnı genişti deniliyor.

 

 

 

 

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Allah Resulünün alnı geniş olup hilal kaşlıydı, kaşları gürdü."

 

 

 

 

12- Mehdi'nin gaybeti ile ilgili;

 

“Bu kıyamın sahibinin iki gaybeti vardır. Bir gaybeti o kadar uzayacak ki şöyle diyecekler: Öldü. Bazıları diyecek ki öldürüldü. Bazıları diyecek ki gitti. Onun emrini kabullenen ashabından çok azı geride (sağlam) kalacaktır. Onun durumunu kabullenen veliler dışındaki hiçbir dost, onun yerini bilmeyecektir.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)

 

Bu hadisi bakın nasıl çarpıtmış:

-------

"Bu kıyamın sahibinin (Hz. Mehdi'nin) iki gaybeti vardır. BİR GAYBETİ (hapiste kaldığı dönem) O KADAR UZAYACAK Kİ şöyle diyecekler: "Öldü." Bazıları diyecek ki: "Öldürüldü." Bazıları diyecek ki: "Gitti..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)

 

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/RQK4HHA7307/productId/8500/HZ._MEHDININ_SON_CIKIS_ALAMETI:_GAYBET_(HAPIS)_DONEMI

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xfjd4i_hz-mehdi-nin-gaybeti_shortfilms

-------

 

 

Oysa Mehdi'nin gizleneceği ve yerinin bilinmeyeceği ile ilgili açık hadis vardır.

 

" Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)

 

Ve Mehdi'nin Deccal tarafından aranacağı ile ilgili de hadis vardır.

 

Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Mehdi) yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal'ın merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar.

Mehdilik ve Imamiye 37, (Sahih-i Müslim, 11/393'den nakil)

 

 

  

http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=11879&rid=4369

 

 

 

 

 

 

http://www.sonhaberler.com/foto-galeri/en-cok-aranan-suclular--432.htm

Mehdi'nin öldüğüyle, öldürüldüğüyle ya da gittiğiyle (kaçtığıyla) ilgili ahirzamanda haberlerin olması beklenirken, Adnan Oktar ile ilgili hapse ve tımarhaneye atıldığı dönemlerde bile en ufak böyle bir duyum olmamıştır ve böyle bir söylentinin çıkması için sebepte yoktur aslında.

Oysa herkesinde bildiği gibi Mehdi ile ilgili sürekli böyle haberlerin ortaya atılması beklenirdi.

 

 

 

 

 

 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25026784/

 

 

 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=37371

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !